Dokumenty

CENÍK

Provozní řád Sportovního centra Mlýn

Doplněk provozního řádu - trenéři

Provozní řád posilovny

Pravidla kreditních klíčů

(Pravidla kreditních klíčů - předchozí verze)

GDPR

 

„Prodávající tímto dle § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění informuje spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný, je Česká obchodní inspekce.

 

Internetová adresa České obchodní inspekce: http://www.coi.cz/